Thursday, May 12, 2011

Skop exam BM1

Soalan objektif

1. Definisi Morfologi

2. Kata ganda berentak bebas

3. Penggunaanya untuk nama khas, pembentukannya tidak berprinsip jelas, dan proses pemendekkan dan penggabungan untuk membentuk kata.

4. "Antara yang berikut, yang manakah menepati takrif frasa dalam bahasa melayu". ("Antara yang berikut" ialah subjek dalam kenyataan tersebut).

5. Subjek dan predikat dalam sintaksis.

6. Klausa yang bertugas sebagai pelengkap. (Pelengkap, predikat, objek, keterangan)

7. Ayat pasif

8. Sastera lisan

9. Kesenian kebangsaan yang masih diamalkan dalam masyarakat melayu.

Soalan struktur

1. Jenis2 imbuhan (Awalan, akhiran, apitan, sisipan).

2. Cth perkataan terbitan berimbuhan yang membentuk kata nama.

3. Cth ayat yg mempunyai 1 subjek dan 1 predikat ttpi dikenali sebagai ayat dasar.

4. Ayat majmuk.

Soalan esei

1. (a) Punca2 yang menjarakkan sastera dalam kehidupan masyarakat.
(Cdgn jawapan: sstem pndidikan, prkembangan teknologi, kurang diminati.

1. (b) Cth sastera rakyat dan cara menghidupkannya semula.

2. (a) Pantang larang. Huraikan kesesuaiannya.

2. (b) Cth pantang larang yang mengandungi nilai pengajaran.

Mudah-mudahan Allah SWT prmudahkan segalanya. Moga berjaya di dunia dan akhirat. Good luck daus!

No comments:

Post a Comment