Friday, April 22, 2011

Perbandingan Jahiliyyah: Dahulu dan sekarang

Aspek Akidah:

Ciri Jahiliyyah Dahulu

 • Tidak beriman kepada Allah dengan keimanan yang sebenar.
 • Mengakui Allah sebagai Tuhan, tetapi mereka sembah juga Tuhan lain (berhala)
Ciri Jahiliyyah Sekarang
 • Mengetahui wujudnya Allah, tetapi pada masa yang sama mereka menyembah Tuhan/ kuasa lain (tunduk kepada ideologi Barat).
Aspek Syariat:

Ciri Jahiliyyah Dahulu
 • Berhukum dengan mengikut hawa dan nafsu sendiri semata-mata.
Ciri Jahiliyyah Sekarang
 • Menolak hukum yang ditetapkan oleh Allah.
 • Lebih suka berhukum menurut nafsu.
Aspek Muamalat&ekonomi

Ciri Jahiliyyah Dahulu
 • Mengamalkan ekonomi riba'.
 • Sistem muamalat yang tidak sihat; bercanggah dengan Islam.
Ciri Jahiliyyah Sekarang
 • Sistem ekonomi Islam telah ditukarkan kepada sistem Barat.
Aspek Sosial

Ciri Jahiliyyah Dahulu
 • Wanita dipandang dengan sebegitu hina sehingga menggadaikan nilai kemanusiaan.
Ciri Jahiliyyah Sekarang
 • Wanita diperdagangkan dan martabat Islam dipandang rendah.

Firman Allah SWT

"Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takut dan janganlah kamu mati melainkan kamu orang muslim"
(Surah Ali-Imran: Ayat 102)

No comments:

Post a Comment